SUBSIDIEAANVRAAG DOOR MOET-CONSORTIUM OM ENERGIETRANSITIE SCHEEPVAART TE VERSNELLEN

 

LEEUWARDEN - De scheepvaart staat voor haar grootste uitdaging tot nog toe, namelijk de transitie naar duurzaam transport. Om Nederlandse reders, scheepsontwerpers, toeleveranciers, integrators en kennisinstituten te faciliteren in de globale energietransitie, heeft de Nederlandse overheid de subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) in het leven geroepen. Om de transitie naar duurzaam transport in werking te stellen, is op initiatief van ÈTA Shipping en haar partners het MOET-consortium (Modulair Ontwerp Emissieloos Transport) opgericht. Hiermee zetten zij zich gezamenlijk in voor de verduurzaming van de scheepvaart en wordt de weg naar 'zero emission shipping' zo kort en efficiënt mogelijk.

 

Versneld verduurzamen doel MOET-consortium

Deze subsidieregeling is mede tot stand gekomen door de grote inzet van de brancheverenigingen Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en NMT. Als de subsidie wordt toegekend zal door het MOET-consortium een 3D-simulatie en validatiemodel worden ontwikkeld. Dit model stelt de belanghebbenden in staat om effectief emissieloze technologieën te valideren en modulaire en toekomstbestendige schepen te ontwerpen. Om duurzaamheidsambities zo efficiënt mogelijk te kunnen realiseren, zullen deze ontwikkelingen versneld plaatsvinden door middel van digitale en integrale simulatie. Momenteel worden ontwerpkeuzes gemaakt op basis van impliciete kennis, hoewel er expliciete data nodig is voor het maken van voldoende gefundeerde ontwerpkeuzes. Deze gevalideerde ontwerpkeuzes zullen o.a. het kustvaartsegment in staat stellen om versneld te verduurzamen.

 

Expliciete data sleutel tot 3D-simulatie en validatiemodel

Om tot een 3D-simulatie en validatiemodel te komen, zal de ‘systems engineering’ methodiek worden toegepast waarbij onderbouwde en herleidbare ontwerpkeuzes worden gemaakt. Dit model wordt gevoed door expliciete data, bestaande uit zowel historische als real-time (operationele) data. Deze data wordt aangeleverd door de bij het MOET-consortium aangesloten partners en geassocieerde partners: Circonica Circular Energy B.V., Electriq Global B.V., Lloyd’s Register EMEA, PlanPulse B.V., Scheepsbouwkundig Advies en Reken Centrum (SARC) B.V., Solid Hydrogen B.V., Stichting NHL Stenden Hogeschool, TechBinder B.V., We4Sea B.V., ABN AMRO Bank N.V., Aircraft Development and Systems Engineering (ADSE) B.V., Boomsma Shipping B.V., Eekels Technology B.V., EST-Floattech B.V., ForestWave Navigation B.V., Invest-NL N.V., Nesec Fund Management B.V., Pon Power B.V. en Rivermaas B.V. De verzamelde data zal door middel van simulerende algoritmes worden omgezet in daadwerkelijk bruikbare data. Deze informatie zal leiden tot inzichtelijke voorspellingen betreffende uitstoot, energieverbruik, efficiëntie, onderhoud en gebruikseigenschappen, waardoor men in staat zal zijn eenvoudiger gefundeerde ontwerpkeuzes te maken.

 

Meer over subsidieregeling RDM

De regeling RDM is bedoeld voor deelnemers van een van de samenwerkingsverbanden uit de mobiliteitssectoren. Dit zijn vaak internationaal opererende sectoren met een grote duurzaamheidsopgave. Nederlandse bedrijven hebben een sterke kennis- en concurrentiepositie opgebouwd op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit. R&D-investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten zijn van belang voor de overgang naar klimaatneutrale mobiliteit. Het traject van het MOET-consortium om effectief emissieloze technologieën te valideren en modulaire en toekomstbestendige schepen te ontwerpen sluit naadloos aan op het doel van de subsidieregeling. Op www.rvo.nl kunt u meer lezen over deze subsidie.

 

Over ÈTA Shipping

ÈTA Shipping is een rederij met als missie schadelijke emissies aanzienlijk te verminderen en de veiligheid en efficiëntie op zee te verhogen. Ze werken aan een kleinere voetafdruk, betere resultaten en rendement: duurzaam door efficiëntie. Meer informatie over ÈTA Shipping vindt u op www.etashipping.com.